liên hệ

Trụ sở chính: KCN Tân Quang, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên.

Hồ Chí Minh: 82 -84 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Đà Nẵng: 115 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Đà Nẵng

Nhà máy sản xuất

Tân Quang, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên.

Facebook

WAVELIFE Việt Nam

Nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt

HOTLINE: (028) 3899 8891

Email

wavevietnammarcomm@gmail.com