บริษัท เวฟโปรดักท์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ขับเคลื่อนไทย ไร้มลพิษ”

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 บริษัท เวฟโปรดักท์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ขับเคลื่อนไทย ไร้มลพิษ” นำทีมโดย คุณวราวุธ ศิลปอาชา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ
คุณสุธิชัย ทองสุข (กรรมการผู้จัดการบริษัทเวฟโปรดักท์) ร่วมบริจาคถังเก็บน้ำรุ่น WGD ขนาด 2500 ลิตร จำนวน 9 ใบ ให้แก่โรงเรียน 9 แห่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้
1.โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
2.โรงเรียนสงวนหญิง
3.โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”
4.โรงเรียนสวนแตงวิทยา
5.โรงเรียนบางแม่หมายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
6.โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
7.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
8.โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา
9.โรงเรียน.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ท้องถิ่น

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cookie Chúng tôi sử dụng cookie để tối ưu hóa hiệu suất. và kinh nghiệm tốt trong việc sử dụng trang web (Privacy Policy) (Cookie Policy)